Hva er biologi 1?

 • Faget tilhører realfagene, men kan også passe i kombinasjon med enkelte samfunnsfag.
 • Lurt å ta sammen med for eksempel kjemi.
 • Faget handler om alt det underlige som skjer i cellene våre, i kroppen vår og samspillet i naturen rundt oss.

Hvorfor velge biologi 1

 • Du lærer å bruke biologiske arbeidsmetoder i felt og på lab.
 • Her vil du også lære å trekke ut viktig fra fagstoff, samt tolke og reflektere over det stoffet du leser.
 • Du vil lære mye nytt om cellebiologi, oppbygning og transport.
 • Hvordan planter, dyr og mennesker er tilpasset det livet de lever.
 • Du vil lære hvordan vi systematiserer og klassifiserer vi de ulike organismene rundt oss.

  Biologi1
  "Seed of Crown flower". Av jeevan jose. Hentet fra http://flic.kr/p/91vxAn
 • Hvordan planter og dyr formerer seg.
 • Transportsystemer hos planter og dyr, som for eksempel blodåresystemet, urinveissystemet, respirasjonssystem og gassutveksling.
 • Vekst og utvikling hos planter.
 • Kommunikasjon i menneskekroppen – nervesystem, hormonsystem, sansene våre.
 • Vi kommer til å lære mer om bakertier og virus, samt sykdomssbekjempelse og immunsystemet.
 • Biologisk mangfold og økologisk samspill er viktige tema i miljødebatten. Dette vil du få mye kunnskap om i biologifaget.

Ofte stilte spørsmål

Er faget vanskelig?
 • Det er et spennende, men krevende fag!
 • Alt man ikke har peiling på kan virke vanskelig til å begynne med.
 • Biologi er et arbeids- og tidkrevende fag. Du må regne med å jobbe for få gode karakterer.

Er faget annerledes enn andre fag?
 • Ja, det er veldig praktisk. Vi vil bruke en god del tid på øvelser og lab.

Finnes det beslektede fag?
 • Ja, biologi er nært i slekt med kjemi, og innen noen områder også samfunnsfag.

Er det et smart fag å ta hvis man skal studere andre realfag?
 • Ja, biologi kan være nyttig sammen med både kjemi og fysikk, eller andre samfunnsfag.
 • Skal du bli lege, sykepleier, lærer, førskolelærer, ingeniør, arealplanlegger eller andre samfunnsrelaterte yrker, vil biologikunnskap være viktig.


**Tilbake til oversikt over programfag ved St. Svithun vgs**