Hva er biologi 2?

 • Faget tilhører realfagene, men kan også passe i kombinasjon med enkelte samfunnsfag.
 • Ta gjerne faget sammen med for eksempel kjemi.
 • Det vil være en stor fordel å ta Bi 1 først, men det finnes ingen bindingskrav her.
 • Faget handler om alt det underlige som skjer i cellene våre, i kroppen vår, i naturen vi er en del av. Det vil gi deg viktig kunnskap om samspillet mellom jordens ulike økosystemer.

Hvorfor velge biologi 2?

 • Her vil det bli en del lab og praktiske øvelser.
 • I biologi 2 er det lagt inn en 3 dagers ekskursjon på høsten.
 • Et fag du helt sikkert får bruk for senere i livet.
 • Du vil lære mer om deler av kroppen din.
 • Det hjelper deg å forstå og å følge med i vitenskaplig relaterte samfunnsdebatter.

  Biologi2
  "I've a new friend" av jeevan jose. Hentet fra http://flic.kr/p/7MKQv6

 • Du får kunnskap som gjør at du kan avsløre når politikerne farer med tvilsomme sannheter.
 • Du få bedre kunnskap om økosystemer og samspillet mellom disse.
 • Du vil lære å stille kritiske spørsmål i miljødebatten.
 • Du vil få økt kunnskap om energiomsetning, som fotosyntese og celleånding.
 • Faget vil gi deg kunnskap som gjør deg bedre rustet til å se hvilken viktig rolle og forvalteransvar vi mennesker har her på jorden.

Hva lærer du?

 • Du lærer å bruke biologiske arbeidsmetoder i felt og på lab.
 • Her vil du også lære å trekke ut viktig kunnskap fra fagstoff, samt tolke og reflektere over det stoffet du leser.
 • Du vil få kunnskap som gjør deg i stand til å ta viktige etiske avgjørelser.
 • Du vil lære mye nytt om arv, genetikk og bioteknologi.
 • Innen bioteknologi skjer det mye nytt, og forskerne gir oss stadig ny kunnskap.
 • Cellens livssyklus, DNA – kopiering, celledeling og genetisk variasjon.
 • Fra gen til proteiner. Proteiners funksjon og enzymer. Mutasjoner er spennende.
 • Hvordan planter, dyr og mennesker er tilpasset det livet de lever vil du lære en hel del om.
 • Evolusjonsprosesser, populasjonsgenetikk, artsdannelse og den historiske utviklingen av evolusjonsteorien.
 • Biologisk mangfold og økologisk samspill er viktige tema i miljødebatten. Dette vil du få mye kunnskap om i biologifaget.

Ofte stilte spørsmål

Er faget vanskelig?
 • Det er et spennende, men krevende fag!
 • Alt man ikke har peiling på kan virke vanskelig til å begynne med.
 • Biologi er et arbeids- og tidkrevende fag. Du må regne med å jobbe for få gode karakterer.

Er faget annerledes enn andre fag?
 • Ja, det er veldig praktisk. Vi vil bruke en del tid på øvelser, lab, feltarebeid og innsamling til objektsamlingen.

Finnes det beslektede fag?
 • Ja, biologi 2 er nært i slekt med biologi 1
 • Men kjemi er også nært i slekt, samt innen noen områder også samfunnsfag.

Er det et smart fag å ta hvis man skal studere andre realfag?
 • Ja, biologi 2 kan være nyttig spesielt sammen med biologi 1 og kjemi/fysikk.
 • Men enkelte samfunnsfag kan man også kombinere men biologi 2.
 • Skal du bli lege, sykepleier, fysioterapeut, kiropraktor, lærer, førskolelærer, ingeniør, arealplanlegger eller andre helse- eller samfunnsrelaterte yrker vil biologikunnskap være viktig.

**Tilbake til oversikt over programfag ved St.Svithun vgs.**