Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.


Fysikk
"weight of light" av Evan Leeson. Hentet fra http://flic.kr/p/7eFwJg

  • Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet.
  • Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø.
  • Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.
  • Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.
  • I tillegg skal programfaget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv.


Læreplanen finner du her: Læreplan Fysikk

Oversikt over hovedområder:
Oversikt.png


**Tilbake til oversikt over programfag ved St.Svithun vgs.**