Organisering av faget

 • Dette faget består av to programfagsmoduler, Geo 1 og Geo 2.
 • Faget bygger på obligatorisk geografi i første klasse.
 • Du trenger ikke å ha tatt Geo1 for å ta Geo 2.
 • Faget hører inn under realfag.

Hvorfor velge Geofag?

 • Hvis du har tenkt å studere geologi eller fag i forbindelse med ojleutvinning, er dette et fag som er godt å ha med seg.
 • Hvis du tenker på studier innen miljøfag, er dette et greit fag å ha som utgangspunkt.
Geo
"Víti" av Zanthia. Hentet fra http://flic.kr/p/785dWA

Hva lærer du?

Emner Geo 1:

 • Hvordan jorda har utviklet seg.
 • Geologi
 • Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier
 • Metrologi
 • Ekstremvær
 • Hydrologi
 • Isbreenes betydning for landformer
 • Skred
 • Naturkatastrofer og mediedekning
 • Geoforskning

Emner i Geo 2:
 • Havstrømmer
 • Endringer i ozonlaget
 • Istidene og klimaet etter siste istid
 • Global oppvarming
 • En varmere jord
 • Mineralressurser i Norge
 • Olje og gass
 • Fornybare energikilder
 • Ferskvann som ressurs
 • Permafrost
 • Vurdering av skredfare
 • Værvarsling

Hvordan arbeider vi med faget?


Geo 1
Faget er visuelt, så vi bruker en del bilder, grafer og videosnutter for å belyse emnene. Vi jobber med oppgaver for å finne ut det vi kan om emnene og vi drar på ekskursjoner. I år var vi på Titanias illmenittgruver og vi skal en dag i Aftenbladet for å se på dekning av naturkatastrofer. Vi var også på Island våren 2010 og skal igjen våren 2011. Vi kan ikke garantere at det blir tur hvert år.

Geoforskning går hos oss ut på å skrive fire mindre oppgaver om emnene geologi, hydrologi, klima og medier og naturkatastrofer. Da henter vi informasjon fra flere kilder – bl.a. Internett, bøker, filmer osv. Dette er et selvstendig arbeid for hver enkelt elev, og det blir gitt noe tid på skolen til å jobbe med oppgavene. Faglærer gir veiledning hvis det trengs.

Geo 2
Det blir noe av de samme arbeidsformene som for Geo 1, men forskningen her går på en geotop. Vi skal finne så mye som mulig ut om en geotop. I år bruker vi Jærstrendene og observerer dem høst og vår. Vi bruker to fagdager på dette.**Tilbake til oversikt over programfag ved St.Svithun vgs.**