Hva er matematikk?

 • Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet, og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens kulturer.
 • Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger.
 • Matematikk er en forutsetning for konstruksjoner av bygninger, broer og all teknologi.
 • I videregående skole er programfagene delt i matematikk for realfag, og matematikk for samfunnsfag.


matte
"Integral to the Plot" av widdowquinn. Hentet fra http://flic.kr/p/54sUke

Hvorfor velge matematikk?

 • Et viktig formål med programfaget er å skaffe samfunnet den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn.
 • Det er et fag som gir deg et grunnlag og en inngangsport til mange studier innenfor samfunnsøkonomi, helse, realfags- og ingeniørstudier.
 • Matematikk er et verktøy for å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer innenfor teknologi, økonomi og også på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.
 • Det hjelper deg også å forstå mange sammenhenger i andre fag/fagområder.
 • Du kan velge realfagsmatematikk R1+R2. Dette er den tyngste fordypningen og krever et godt grunnlag fra 1T, samt interesse og forståelse for matematikk. Faget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.
 • Eller du kan velge samfunnsfagsmatematikk S1+S2. Denne fordypningen er mindre omfattende enn realfagsmatematikken, og gir grunnlag for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder innenfor økonomi, helse, miljø, utdanningssektoren og globalisering.
 • Merk at det ved opptak til enkelte studier, så tilsvarer matematikk R1, S1 og S2.

Hva lærer du i S1 og S2

Elevene lærer å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk, og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder.
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet
 • Modellering av praktiske problemer i økonomi.

Hva lærer du i R1 og R2

Elevene lærer å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk, og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder.
 • Algebra
 • Funksjoner (derivering – R1 og R2 og integrering –R2)
 • Sannsynlighet (R1)
 • Modellering av praktiske problemer.
 • Vektorregning (i planet – R1, i rommet – R2)
 • Differensiallikninger (R2)

Hva skal du velge?

 • Dersom du har tatt 1P bør du fortsette med 2P (3 t / uke) i vg1. Da er du ferdig med matematikk etter vg1 på videregående. Det er mulig, men ikke gunstig å velge S1/S2 med 1P.
 • Dersom du har tatt 1T kan du avslutte matematikken med å hoppe over på 2P. Det er få som gjør dette bl.a. fordi 2P bygger på 1P. Det fins også et 2T kurs (3 t / uke), men dette har det aldri vært nok interesse for på Svithun vgs. De aller fleste fortsetter med S1/S2 eller R1/R2.
 • Generelt bør du velge R1/R2 dersom du tar realfag. Dersom du tar samfunnsfag, kan S1/S2 være naturlig. Dersom du slet med matematikk i vg1 (1T), bør du vurdere S1/S2 framfor R1/R2. Dette går greit dersom de andre realfagene er kjemi og biologi. Har du valgt fysikk, bør du ta velge R (eventuelt vurdere om du skal velge fysikk dersom R er for krevende).


Vær oppmerksom på at det er mulig å slutte etter S1 og R1 under forutsetning at du har nok fordypning i det programmet du har valgt. Pass på å sjekke opptakskrav dersom du ønsker deg inn på spesielle studier (som det er realistisk at du kan bli tatt opp på).
**Tilbake til oversikt over programfag ved St. Svithun vgs.**